Påskens forløb

Historien om Jesu lidelse, død og opstandelse fortælles i påskeugen fra palmesøndag til 2. påskedag

Palmesøndag fortælles om indtoget i Jerusalem

Skærtorsdag med indstiftelsen af nadveren

Langfredag med Jesu korsfæstelse og hans død på korset

Påskelørdag, der er den stille dag, hvor Jesus ligger i graven, næsten som når vi sætter vore kære afdøde i kapellet inden den endelige begravelse

Påskemorgen, hvor den egentlige begravelse af Jesus skulle finde sted, men hvor hans tilhængere finder graven tom, og hvor den fantastiske fortælling spreder sig som ringe i vandet, at døden ikke kunne holde på Jesus Kristus, Guds Søn

Og endelig 2. Påskedag, hvor Jesus, som den opstandne Herre og Frelser, genkendes af to af sine disciple på vejen til Emmaus