fbpx
+

Grundtvig og skole

Oplysning være skal vor lyst, er det så kun om sivet, men først og sidst med folkerøst oplysningen om livet

N.F.S. Grundtvig 1839

En skole for livet

Grundtvig har haft stor indflydelse på, hvordan vi forstår skole, undervisning og dannelse i Danmark.

Grundtvig så det som sin hovedopgave, at være med til at kaste lys over livet her og nu. Livet skal gennem skole og uddannelse lyses op så mennesket individuelt og som menneskehed får større og større indsigt i menneskelivet – og måske kan ane meningen med det. Det vil aldrig være mennesket forundt i dette liv at få den fulde indsigt, men vores bestemmelse er alligevel at søge livet så oplyst som muligt. Grundtvig kaldte dette mål og denne virksomhed for livsoplysning, og oplysningen om livet skal ske ligeværdigt om det helt nære liv og det globale og fremtidige liv, som vi kun kan ane. I en pædagogisk sammenhæng talte han om en levende vekselvirkning mellem mennesker som karakteriseret af, at alle mennesker i relationen yder sit og udvikler og forandrer sig. Således også mellem lærer og elev. Begge parter kan og skal lære af hinanden i et ligeværdigt forhold og i konsekvens heraf udvikle og forandre sig. Al videnskab, uddannelse og skole har derfor til syvende og sidst – og uanset fag eller profession – dette ene mål: livsoplysning.

I denne sammenhæng er begrebet dannelse tæt forbundet til forestillinger om, hvad der gør et menneske til menneske. Hvad det er, der gør os anderledes end alle andre skabninger på jorden. I den forbindelse fremhæver Grundtvig menneskets evne til selvbevidsthed. Det vil sige vores evne til at have et billede af eller en forestilling om og et svar på: Hvem er jeg? – og man kunne tilføje: lige nu! For dannelse er altid en proces og ikke et færdigt produkt. Hen over livet ændres vores opfattelse af, hvem vi er.
Skolen er en meget vigtig del af et menneskes dannelsesproces. Det er den ved, at den viderebringer barnet viden, oplærer barnet i bestemte færdigheder og hjælper barnet med at agere i et fællesskab. I moderne pædagogisk terminologi ville man sige, at man skaber et læringsrum for barnet. Alt sammen noget, der kan give barnet selvindsigt, og som det har brug for for at kunne leve det liv, det er sat i. Grundtvig betegnede denne proces for dannelse og duelighed til livet her og nu.