fbpx

Hvad arbejder Grundtvigsk Forum med?

Grundtvigsk Forum arbejder inden for tre hovedområder: Kirke, Skole og Kultur & Samfund. For hvert område er der i styrelsen nedsat et udvalg, som sætter dagsordenen for Grundtvigsk Forums initiativer. Læs mere om, hvad de tre udvalg aktuelt arbejder med her:

Kirkepolitisk Udvalg

Kirkepolitisk udvalg skal gøre grundtvigske synspunkter gældende i den aktuelle debat om kirke og kristendom i Danmark.

Kultur- og Samfundspolitisk Udvalg

I Kultur- og Samfundspolitisk Udvalg arbejdes der med demokrati, folkestyre og engagement i kultur og samfund gennem en række forskellige aktiviteter, der på den ene eller anden måde får mennesker med forskellige baggrunde og ståsteder til at tale sammen om væsentlige emner. Ikke nødvendigvis for at opnå enighed, men for at få indblik i, hvad hinanden tænker, og så vi kommer dybere end overskrifterne og FB-opdateringer. 

Skolepolitisk Udvalg

Skolepolitisk Udvalg arbejder på at gøre grundtvigske synspunkter tydelige og gældende i den verserende skoledebat.