fbpx

N.F.S. Grundtvigs Pris 2018

N.F.S. Grundtvigs Pris 2018 går til journalist, forfatter og iværksætter Yeonho Oh for at bringe Grundtvig til Sydkorea – og tilbage igen

Han har startet en hel bevægelse i Sydkorea, bygget på Grundtvigs skoletanker. Han har siden 2014 holdt mere end 800 foredrag om Grundtvig, Danmark og efterskoler. Han har skrevet en bog, Can we also be happy?, – om Danmark, Grundtvig og det danske skolesystem, herunder efterskolerne – der har solgt mere end 80.000 eksemplarer. Hans bog er læst af mange af Sydkoreas politiske ledere inklusiv præsident Moon og statsminister Lars Løkke Rasmussen besøgte den første efterskole, som Yeonho Oh åbnede i 2016, hvor han blandt andet sammenlignede Yeonho Oh med Kresten Kold

Yeonho Oh med N.F.S. Grundtvigs Pris 2018

”Det er en stor misforståelse at gøre Grundtvig til en statsstyret eksportvare, og det har Yeonho Oh en stor forståelse for. Yeonho Oh’s initiativ er et eksempel på ’eksport fra neden’, et civilsamfundsinitiativ som sætter sig spor og bliver hørt. Yeonho Ohs projekt med at bringe Grundtvig til Sydkorea giver dermed også fornyet inspiration til os i Danmark blandt andet til de danske efterskoler, som bliver mindet om vigtigheden af den Grundtvigske arv, men også til alle dem, der stadig tror, at Grundtvig ikke kan forstås uden for Danmark,” lyder det blandt andet om motivationen for årets tildeling af N.F.S. Grundtvigs Pris.

Inspirationen går begge veje
I Efterskoleforeningen har man gennem de senere år været i tæt kontakt med Yeonho Oh og de delegationer fra Sydkorea, der har været på besøg på danske efterskoler. Derfor glæder det også foreningens direktør, Bjarne Lundager Jensen, at prisen går til Yeonho Oh:
”Mr. Ohs kæmpe arbejde med at bringe den danske efterskoletradition til Sydkorea er en stor inspiration for efterskolerne i Danmark, hvor vi bliver mindet om betydningen af efterskolernes helt unikke kombination af faglighed og fællesskab. Mr. Oh har skabt en sand efterskolebevægelse i Sydkorea, og alene i denne uge har fire koreanske delegationer besøgt Danmark for at lære om efterskolerne. Vi er stolte over, at vores unikke skoleform er med til at sætte Danmark på verdenskortet som et land med en unik skoletradition baseret på arven fra Grundtvig, og vi er fulde af beundring over Mr. Ohs store arbejde for at sprede Grundtvigs skoletanker uden for Danmarks grænser.”

Også i Dansk Friskoleforening hilser man valget af prismodtageren velkomment:
”Yeonho Oh er et synligt bevis på, at Grundtvigs tanker om skole og samfund rækker langt ud over Danmarks grænser. Han er tydeligt inspireret af de frie skolers måde at arbejde med undervisning, dannelse og fællesskab, og ønsker at børn og unge i Sydkorea udvikler sig til at blive aktive medborgere, der kan tage vare på deres eget liv i det store samfund. Og så er det utroligt inspirerende at se, hvordan han indarbejder det i en sydkoreansk kontekst,” siger formand for Dansk Friskoleforening Peter Bendix Pedersen.

Efterskolerne kan noget, folkeskolen mangler
Det er ikke kun fri- og efterskoler, der kan lade sig inspirere af en gensidig udveksling af de grundtvigske skoletanker. Også folkeskolen kan blive inspireret. Det mener i hvert fald prorektor på University College Syd og medlem af Grundtvigsk Forums styrelse Alexander von Oettingen:
”Efterskolerne kan noget, folkeskolen mangler. De har nemlig mere fokus på mening og formål og mindre på styring. Arven fra Grundtvig har vist, at man godt kan styre på værdier og formål. I folkeskolen er man i gang med at lempe målstyringen, men hvad skal så træde i stedet? Her kan efterskolerne vise den grundtvigske vej med det formålsorienterede og livsoplysende fokus. Men netop uden at miste styringen.”
Dette års prismodtager har, ifølge Alexander von Oettingen, set hvad vi ikke selv ser så meget mere:
”Det gode man selv gør, værdsætter man ikke alt for højt. Man mister blikket for den gode tradition, man selv står på. Og det kan Yeonho Oh hjælpe os med at se. Selvom det selvfølgelig er i en helt anden kontekst, han arbejder.”

Prismodtageren selv er beæret:
”Jeg har været i Danmark 17 gange fra 2013, og hver gang jeg besøgte Vartov og mødte Grundtvig-statuen, har jeg takket for det, han har lært os, og spørger hvad vi skal gøre for at skabe et bedre samfund. Med modtagelsen af Grundtvig-prisen 2018 tænker jeg tilbage på de sidste seks år og det giver mig mod til at gå et skridt videre for at sprede Grundtvig-værdierne i Korea.
Jeg vil gerne dele denne pris med koreanske venner, såkaldte “Ggumtle landsbyboere”, der har forsøgt at gøre noget for at skabe et lykkeligere samfund, specielt Ggumtle Efterskole: studerende, forældre, lærere og tilhængere. Jeg vil også dele denne pris med mine danske venner. De lærte mig, hvem Grundtvig er, hvad hans værdi er, og hvordan han har ændret det danske samfund,” siger Yeonho Oh.

Læs motivation for N.F.S. Grundtvigs Pris 2018 ved akademileder Ingrid Ank

Folkeskolen.dk omtaler prisuddelingen her

 

Læs interview med Yeonho Oh i Dansk Kirketidende her