fbpx

N.F.S. Grundtvigs Pris 2019

Rasmus Skov Borring og Edward Broadbridge foran Grundtvig-statuen i Vartov

N.F.S. Grundtvigs Pris 2019 går til komponist, pianist og sangformidler Rasmus Skov Borring og oversætter Edward Broadbridge for på hver deres måde at bringe Grundtvig og den grundtvigske sangtradition ud over egne rækker. Både i Danmark og udlandet

“En unik ambassadør for fællessangen i Danmark” og ”en oversætter med poetisk åre og sproglig klarhed ” lyder nogle af skudsmålene om henholdsvis Rasmus Skov Borring og Edward Broadbridge. Trods aldersforskel og forskellige tilgange, er de fælles i ønsket om at gå nye veje og række ud over egne rækker, når de med hver deres fokus sætter Grundtvig og den grundtvigske sangtradition i spil på nye måder i både Danmark og udlandet. Lørdag den 26. oktober modtog de N.F.S. Grundtvigs Pris på Grundtvigsk Forums årsmøde i Vartov


En unik ambassadør for fællessangen i Danmark

Rasmus Skov Borring (f. 1981) har som pianist gennem sit musikalske arbejde i særlig grad været optaget af at holde den danske sangskat levende og gøre den tilgængelig for nye generationer. Han har gennem de seneste år desuden været komponisten bag en række nye fællessange blandt andet med tekster af Halfdan Rasmussen, NFS Grundtvig, Jens Rosendal og Per Krøis Kjærsgaard.
”Både som komponist og sangformidler har Rasmus Skov Borring en stærk sans for fællessangs-genren og er samtidig optaget af, hvordan denne genre kan udvikle sig indtage nye former. Dermed udfordrer han ikke blot dem, der endnu ikke er hoppet med på fællessangsbølgen, men i lige så høj grad dem, der måtte mene, at man ikke kan kalde sig et dannet menneske, hvis ikke man kan nævne de første 50 sangnumre i ’Den blå’,” lyder det blandt andet om motivationen for årets tildeling af N.F.S. Grundtvigs Pris ved leder af Grundtvig-Akademiet, Ingrid Ank.

At Rasmus Skov Borring har en stærk sans for fællessangs-genren bekræfter Helle Solvang, erfaren radiovært i Danmarks Radio og vært og medstifter af ”Syngesaloner” på Frederiksberg:
”Jeg har den store glæde at samarbejde med Rasmus Skov Borring om vores fælles passion for udbredelsen af sangskatten til flere. Rasmus er i kontakt med et bredt udsnit af den danske befolkning hver uge og skaber et rum for fællessangen, hvor der er plads til alle. Han fortæller om sangene men overfortolker ikke og giver dermed den enkelte i en forsamling mulighed for at danne sin egen mening og have sin egen særlige oplevelse. Han skaber ro rundt om sangene, og formidler i øjenhøjde med humor og menneskevarme,” siger Helle Solvang og fortsætter:
”Rasmus er en unik ambassadør for fællessangen i Danmark. Han breder fællessangen ‘indefra og ud’ dag for dag og har gjort det i årevis; På højskoler, efterskoler, i foreninger, forsamlingshuse, virksomheder, til stævner, møder og konferencer i ind og udland. Han er vokset op med fællessangen i efterskolen. Fællessangen er integreret i måden han trækker vejret og sympatisk møder mennesker på. Han bygger sin formidling på en rodfæstet viden og en respekt for en århundreder lang tradition, som han generøst deler ud af – også til dem, som ikke har tradition for at synge.”

Foruden sine rejser til blandt andet USA, hvor Rasmus Skov Borring har formidlet dansk folkekultur i mødet med nye kulturer, og hvor rammen har været ”det menneskelige møde i et lidt større perspektiv,” som han selv udtrykker det, har han siden 2011 dannet et kunstnerisk samarbejde med Jens Rosendal. Sammen med Jens Rosendal, der er den nulevende danske digter, der har flest sange i Højskolesangbogen, har han gennem en årrække turneret med deres fælles sangforedrag i forenings- og kulturlivet i Danmark. Også Jens Rosendal sætter stor pris på samarbejdet:
”Rasmus rammer en stemning og en tone uden at gentage sig selv. Teksterne ligner hinanden, men de bliver alligevel forskellige i Rasmus’ formidling. Han har hele tiden en fornemmelse for, hvor folk er henne og hvor vi kører hen. Han smitter med sin sangglæde og den måde, han er på. Sangglæden breder sig, når Rasmus kommer,” fortæller Jens Rosendal.

Oversætter med poetisk åre og sproglig klarhed
Hvis man skal føre en levende tradition videre, og i dette tilfælde i form af oversættelse fra ét sprog til et andet, kræver det en vis mængde mod på nyskabelse, da ethvert sprog er bærer af en tradition, som ikke direkte kan overføres til et andet. Til gengæld kan der ske noget andet i oversættelsesprocessen, nemlig at man opdager, at sprogene indbyrdes belyser hinanden og udvider hinanden. Et eksempel på dette mod er den anden af dette års prismodtager, Edward Broadbridge (f. 1944):
”Med Edward Broadbridge´ store arbejde bringer han Grundtvigs tænkning ud over Danmarks grænser og udover det danske sprog og gør det muligt for engelsktalende at videre-gendigte på Grundtvigs tænkning, så det fortsat er en levende tradition. Og gør det dermed også muligt for dansktalende Grundtviglæsere at opdage betydninger på ny,” hedder det ligeledes i motivationen for årets tildeling af N.F.S. Grundtvigs Pris.
Edward Broadbridge har et langt og omfattende oversættelsesarbejde bag sig. Deriblandt fire store bind, der er udkommet på Aarhus University Press i serien ’NFS Grundtvig Works in English’, hhv. en samling med en række af Grundtvigs tekster om skole og folkeoplysning (2011), en samling med salmer og sange (2015), en samling med en række af Grundtvigs teologiske skrifter (2018) og senest en samling med politiske og samtidshistoriske tekster, herunder nogle af Grundtvigs Mands Minde-forelæsninger.

Én af dem, der har stiftet bekendtskab med Edward Broadbridges´ oversættelser på nært hold er lektor på Københavns Universitet, Anders Holm. Han er forfatter til bogen ”Grundtvig – en introduktion” om Grundtvigs liv og forfatterskab og hans betydning for nutidens danske samfund og kulturliv. Bogen er nu oversat til engelsk med titlen ”The essential Grundtvig”.
”Det, der særligt udmærker Broadbridge som oversætter, er, at han ofte gør Grundtvig klarere på engelsk, end han er på dansk. Dertil kommer hans gendigtninger af Grundtvigs salmer på engelsk. Det imponerende er ikke bare, at man faktisk kan synge dem på samme melodi, men også, at Broadbridge formår at få så forbløffende meget af billedsproget med,” siger Anders Holm.

Også Michael Schelde, der er tidligere centerleder ved Grundtvig Centeret, har i forbindelse med centerets arbejde med oversættelser af Grundtvig både arbejdet og i faglige sammenhænge rejst sammen med Broadbridge:
”Han er en sand formidler af Grundtvig ude i verden – både fagligt og personligt. Han har en poetisk åre, hvor han ikke oversætter direkte, men fanger fx digtets tone og intention. Det skal være sangbart, når vi har at gøre med Grundtvigs sange og salmer. Og det kommer til sin fulde ret i Broadbridge´ oversættelser.”

Vigtigheden af oversættelsesarbejdet uddyber videre Anders Holm:
”Det er helt afgørende at få Grundtvig selv oversat til engelsk, hvis vi skal gøre os forhåbninger om, at hans tanker skal slå rod rundt om i verden. Oversættelserne af Broadbridge kommer her endda på det helt rigtige tidspunkt. Flere steder i verden er der netop nu voksende interesse for, hvad Grundtvigs ideer kan føre til.”

At det allerede nu spirer og vokser med interessen for Grundtvigs tanker i udlandet, bekræfter Asoke Bhattacharya, der er leder, Bangladesh Institute of Lifelong Leraning, Dhaka, Bangladesh og tidl. professor, Jadavpur University, Kolkata, India:
“I rank Edward Broadbridge as one of the world’s great translators. I have read translations of Grundtvig’s works by others. But Edward Broadbridge’s translations are much superior to those. His language is lucid , he presents the contents perfectly, he transmits Grundtvig’s complex thoughts in an understandable, straightforward and modern form. My friends in India are literally overwhelmed by his work. And he has been prolific too. Many important works of Grundtvig that he has translated , especially those on Grundtvig’s educational ideas, will make Grundtvig quite popular in India.”

Prismodtagerne selv er beæret:
”Det er en stor ære for mig at modtage, sammen med Rasmus Borring, Grundtvig-prisen 2019. Jeg ser det som en anerkendelse af, at Grundtvigs salmer og sange er bæredygtige også udenfor Danmark, hvor de vil blive både sunget og videreoversat til andre sprog end dansk og engelsk. Efter min bedste overbevisning er det, der er blevet sagt om Shakespeare, også gældende for Grundtvig: ”He was not of an age, but for all time,” siger Edward Broadbridge.
Og fra den anden prismodtager, Rasmus Skov Borring, lyder det:
“Jeg synes, det er meget betydningsfuldt at modtage denne pris. Jeg bliver bekræftet i vigtigheden i arbejdet omkring at holde den danske sangskat levende og give den videre til nye generationer. Prisen forpligter til at fastholde det fokus.”

 

Læs NFS Grundtvigs Pris 2019 motivation v Ingrid Ank her