fbpx
+

Grundtvigsk Tidende

Det er menneskeligt at være krænker

Sexisme eller ’krænkelser’ er ikke en klar og veldefineret forbrydelse. Det er heller ikke klart, hvor normerne er i gang med at bevæge sig hen – eller hvor vi gerne vil have dem hen. Og midt i uklarheden er der en opgave i at undgå at gøre mennesker til u-mennesker. I den sammenhæng har den kristne arvesyndstanke noget for sig: Ingen er rene, alle er syndere

Grundtvigsk Tidende skriver om kirke, skole, kultur og samfund, og om sammenstød og mødepunkter herimellem. Med afsæt i den grundtvigske tradition søger tidsskriftet efter bud på, hvad det grundtvigske er, vil og skal i dag. Tidsskriftet udkom første gang i oktober 1845 og er dermed et af Danmarks ældste.

Grundtvigsk Tidende deler ikke læserne ind i målgrupper, men opfatter ’folkeoplysning’ som noget, der kræver, at vi alle står på tæer. Find information om abonnement og tidligere artikler her på siden.

Hvad er der galt med kristendomsfaget:

Et fag i splid med sig selv: Siden 1975 har kristendomskundskabsfaget i folkeskolen været et fag i splid med sig selv. Det er ikke et forkyndende fag, og alligevel kan man – som det eneste fag i skolen – blive fritaget fra det, og i ’sekulariseringens navn’ er fokus på ’elevens indre’, snarere end på saglig kundskab om religion

Grundtvig og kvinderne

Ny serie i Grundtvigsk Tidende: Gennem otte fortællinger hører vi kvinderne omkring Grundtvig fortælle – om Grundtvig, om sig selv, om tiden og om brydningerne.

I et frit samfund kan man ikke være udenfor

En kritisk respons på Dansk-muslimsk Manifest (af Naveed Baig og Kasper Mathiesen), der er publiceret i forbindelse med ramadanen 2021