+

Grundtvigsk Tidende

Sammen på en anden måde

Hvad kan vi lære af coronakrisen? I Efterskoleforeningen har de videreudviklet på en model for online morgensamlinger og webinarer, som de allerede inden krisen bl.a. brugte til at give eleverne et indblik i det europæiske samarbejde. Det erstatter ikke de fysiske møder og samtaler, men måske vil det også efter krisen blive mere udbredt at gøre brug af det bedste fra begge verdener

Grundtvigsk Tidende skriver om kirke, skole, kultur og samfund, og om sammenstød og mødepunkter herimellem. Med afsæt i den grundtvigske tradition søger tidsskriftet efter bud på, hvad det grundtvigske er, vil og skal i dag. Tidsskriftet udkom første gang i oktober 1845 og er dermed et af Danmarks ældste.

Grundtvigsk Tidende deler ikke læserne ind i målgrupper, men opfatter ’folkeoplysning’ som noget, der kræver, at vi alle står på tæer. Find information om abonnement og tidligere artikler her på siden.

Skal der være større liturgisk frihed?

Skal der være større frihed for den enkelte kirke til at udforme gudstjenesten på sin egen måde? Hvad mener de, der betegner sig selv som ’grundtvigske’ mon herom? Måske ikke overraskende, så mener de ikke det samme … Læs otte indspark i diskussionen her

Spejl og vindue

Litteraturens særkende er den ’indre monolog’. Og alligevel fører litteraturen os ikke ind i os selv uden samtidig at gøre os ’ude af os selv’. Jens Raahauge skriver om litteraturen som spejl og vindue og dens evne til at uforenkle

Forstå folkekirken på 12 minutter

Et nyt folketing og en ny regering – herunder en ny kirkeminister – får nu folkekirken som sit ansvarsområde. Men folkekirken er måske den mest uigennemskuelige institution i det danske samfund og kan derfor være svær at forholde sig til, hvis ikke man har et forhåndskendskab. Så for at hjælpe nye lovgivere på vej, bringer Dansk Kirketidende her en kort introduktion til folkekirken