fbpx
+

Grundtvigsk Tidende

I begyndelsen var kaldet

Debat om ’samskabelse’: Hvilke spørgsmål melder sig, når kommuner og andre gerne vil samarbejde meget mere med folkekirken? Der er en voksende forventning om, at kirken eller teologien har et sprog, som man har opdaget, at man savner – i hjemmeplejen såvel som i skolen. Begrebet ’samskabelse’ hjælper os med at forstå et samfund i forandring, skriver Esben Thusgård

Grundtvigsk Tidende skriver om kirke, skole, kultur og samfund, og om sammenstød og mødepunkter herimellem. Med afsæt i den grundtvigske tradition søger tidsskriftet efter bud på, hvad det grundtvigske er, vil og skal i dag. Tidsskriftet udkom første gang i oktober 1845 og er dermed et af Danmarks ældste.

Grundtvigsk Tidende deler ikke læserne ind i målgrupper, men opfatter ’folkeoplysning’ som noget, der kræver, at vi alle står på tæer. Find information om abonnement og tidligere artikler her på siden.

Det er menneskeligt at være krænker

Sexisme eller ’krænkelser’ er ikke en klar og veldefineret forbrydelse. Det er heller ikke klart, hvor normerne er i gang med at bevæge sig hen – eller hvor vi gerne vil have dem hen. Og midt i uklarheden er der en opgave i at undgå at gøre mennesker til u-mennesker. I den sammenhæng har den kristne arvesyndstanke noget for sig: Ingen er rene, alle er syndere

Grundtvig og kvinderne

Ny serie i Grundtvigsk Tidende: Gennem otte fortællinger hører vi kvinderne omkring Grundtvig fortælle – om Grundtvig, om sig selv, om tiden og om brydningerne.

I et frit samfund kan man ikke være udenfor

En kritisk respons på Dansk-muslimsk Manifest (af Naveed Baig og Kasper Mathiesen), der er publiceret i forbindelse med ramadanen 2021