+

Grundtvigsk Tidende

Grundtvigsk Tidende skriver om kirke, skole, kultur og samfund, og om sammenstød og mødepunkter herimellem. Med afsæt i den grundtvigske tradition søger tidsskriftet efter bud på, hvad det grundtvigske er, vil og skal i dag. Tidsskriftet udkom første gang i oktober 1845 og er dermed et af Danmarks ældste.

Grundtvigsk Tidende deler ikke læserne ind i målgrupper, men opfatter ’folkeoplysning’ som noget, der kræver, at vi alle står på tæer. Find information om abonnement og tidligere artikler her på siden.

Det giver mening i fællesskabets navn

INTERVIEW. Vinderne af ALSANG 2020’s store sangskriverkonkurrence i anledning af 75-året for befrielsen er fundet. Komponisterne Nikolaj Busk og Julie Maria fortæller om deres tanker med udformningen af en melodi til Anne Vads vindertekst Frihedens lysdøgn i et fællesinterview, hvor de alle tre også kaster deres perspektiv på både frihed og fællessang.

Forstå folkekirken på 12 minutter

Et nyt folketing og en ny regering – herunder en ny kirkeminister – får nu folkekirken som sit ansvarsområde. Men folkekirken er måske den mest uigennemskuelige institution i det danske samfund og kan derfor være svær at forholde sig til, hvis ikke man har et forhåndskendskab. Så for at hjælpe nye lovgivere på vej, bringer Dansk Kirketidende her en kort introduktion til folkekirken