I skole med Grundtvig

Hvad nu, hvis Grundtvig har ret i, at mennesket ikke er et ’hvad’, men et ’hvem’? Og hvad hvis han også har ret i, at fremtiden aldrig helt er til at forudsige og kontrollere? Hvordan skal vi så lave skole? Mød blandt andet Mette Sanggaard Schultz, Keld Skovmand og Peter Bendix Pedersen

På todages-seminaret I skole med Grundtvig dykker vi dybere ned i Grundtvigs tanker om menneske, skole og liv og forholder os til tankerne med vores nutidige briller. Vi vil ikke kun få et greb om, hvad Grundtvigs egne skoletanker gik ud på og hvad ’den grundtvigske skoletradition’ er for noget. Vi vil også sætte ’det grundtvigske’ til diskussion i forhold til skolen anno 2019: Hvordan skal det formuleres i dag? Hvor er der gods at hente, hvad må kasseres eller formuleres på ny? Ideen er altså ikke at lade Grundtvig give svaret på, hvordan vi skal drive skole i dag, men at lade de grundtvigske skoletanker åbne sig for en aktuel diskussion af skolen.

”Ingen enkeltperson har mere end Grundtvig præget den danske skoletradition,” skrev professor Peter Dahler-Larsen i 2007, og tilføjede ”Grundtvig var med til at skabe den holdningsdannelse, der gjorde fornuftbaserede løsninger umulige.”

Tag med på et grundtvigsk højskoleophold for lærere og skolefolk og bliv klogere på, om umulige løsninger nogle gange kan være de mest fornuftige. Seminaret er velegnet både for Grundtvig-kendere og for dig, der gerne vil have en grundig introduktion til det grundtvig-koldske.

Baggrund for initiativet

En række fri- og efterskoler kalder sig grundtvig-koldske og en række lærere og ledere i folkeskolen er begyndt igen at spørge efter ’det grundtvigske’. Samtidig oplever ledere og lærere mange steder en forlegenhed i forhold til at kunne forklare fx forældre eller elever, hvad det vil sige at stå på et grundtvig-koldsk grundlag eller hvorfor Grundtvig er relevant i en skolesammenhæng: Er det fx Grundtvig, der er på spil i folkeskolens formål, stk. 3 – og hvad ligger der i det? (Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati)

”Grundtvig havde ikke nogen pædagogisk metode, mente slet ikke man kunne definere en skole på forhånd, ville ikke vide af eksaminer og mente, at mennesket var et ’guddommeligt eksperiment af støv og ånd’. Man kan på den baggrund ikke ’lave skole ud fra Grundtvig’, men man kan lytte til de tankevækkende spørgsmål han stillede til menneskelivet, og som pegede frem mod den skole, der på Grundtvigs tid endnu ikke rigtig fandtes,” siger Ingrid Ank om initiativet.

Temaer

Grundtvigs skoletanker (basisintroduktion) ● Skole og åndsfrihed Grundtvig-leksikon: ’Det levende ord’ og alt det der ● ”Er lyset for de lærde blot”: Højskolesangbogen som pædagogisk guide ● Hvad er en Grundtvig-inspireret, pædagogisk praksis?Hvad er en værdibaseret skole? Dansk skolehistorie – hvordan vikler pædagogiske trends og traditioner sig sammen? ● Workshops om sang og fortælling m.m.

PROGRAM

WORKSHOPS & OPLÆG

Følg med, når programmet løbende præsenteres her.

 

TILMELD DIG HER

Seminaret er udsolgt

 

Mød blandt andet:

Keld Skovmand Lektor ved University College Lillebælt

Anders Olling & Hans Erik Havsteen Redaktørerne bag podcastserien ”Kongerækken”

Katrine Frøkjær Baunvig Leder af Grundtvig Centeret ved Aarhus Universitet

Ingrid Ank Leder af Grundtvig-Akademiet

Marie Elmegaard & Katja Gottlieb Formand og næstformand for Dansklærerforeningens Folkeskolesektion

Kirsten M. Andersen Formand for Grundtvigsk Forum

Mette Sanggaard Schultz Forstander for Ollerup Efterskole

Peter Bendix Pedersen Formand for Dansk Friskoleforening

Ove Korsgaard Professor emeritus, dr. pæd.

Praktiske informationer

Hvornår: fredag den 13. september kl. 09.00 til lørdag den 14. september kl. 14.30

Sted: Askov Højskole, Maltvej 1, 6600 Vejen

Målgruppe: lærere, ledere og bestyrelsesmedlemmer på friskoler, efterskoler og i folkeskolen

Pris: 1600,- for dobbeltværelse (1800 ,- for enkeltværelse)

Tilmeldingsfrist: 15. juni 2019

Arrangør: Grundtvigsk Forum

Kontakt: vartov@vartov.dk