Præstegården i Udby. Foto: Henning Nielsen

Ret at stave

Grundtvig fortæller om sig selv, 1783-1789:

Jeg blev født 8. september 1783 ved Vordingborg, i Udby præstegård, hvor min far var præst. Jeg blev døbt Nikolai Frederik Severin Grundtvig. Min familie kaldte mig Frederik. Mine tre storebrødre var allerede flyttet hjemmefra, men jeg havde en søster. Hun hed Ulrikke og var et år ældre end mig. Vi skændtes altid og det er nok grunden til at jeg begyndte at læse så meget. Jeg var heller ikke god til praktisk arbejde, men vende sider i bøger, det kunne jeg finde ud af!

Faktisk syntes jeg det var kedeligt at lære at stave og min mor blev vred på mig, fordi jeg kun gad remse alfabetet op og ikke ville sætte bogstaverne sammen til rigtige ord. Men, fordi Ulrikke og jeg ikke kunne enes, lærte jeg mig selv at læse. Jeg læste alle de bøger, jeg kom i nærheden af, men forstod ikke rigtig det, jeg læste.

Han havde ingen Sødskende hjemme uden en lidt ældre Syster. Med hende kunde han aldrig forliges, og som svagest gik han af med Profiten. Dette anseer han som en af de vigtigste Aarsager, hvi han slog sig til Læsning, da han desuden aldrig har duet til at gjøre noget med Hænderne, uden at vende Blad. Han læste nu en Hel Hob, hvoraf han intet forstod, saasom Holbergs Kirkehistorie, Lyskanders Danske Kongers Slægtebog o.s.v.

Grundtvigs erindringer, 1983, side 17

 

Grundtvigs mor havde et helt særligt forhold til sønnens skolegang. Hun ville nemlig have at han skulle læse teologi og blive præst, ligesom faderen og hans ældre brødre. Læs mere om det

Udby præstegård, hvor Grundtvig voksede op, fotograferet af Henning Nielsen