Kalkmaleri, Udby Kirke

I skole hjemme i Udby

Grundtvig fortæller om sig selv, 1789-1792:

Kort før jeg fyldte 7, kom jeg i skole i Udby. Vores lærer hed Faverskov. Han havde en fin eksamen, men han var ikke nogen god lærer. Jeg lærte en masse latinske ord, grammatik og historie udenad. Vi brugte Bangs lærebog Aurora og Badens Grammatik. Somme tider spurgte Faverskov os hvor subjektet var i sætningen, men vi fik aldrig at vide hvad et subjekt var for noget.

Anderledes var det med Kalls Verdenshistorie. I 1791 fik min familie besøg af præsten Laurits Feld og han lovede mig et ur af sølv, hvis jeg kunne Kalls Verdenshistorie udenad til han kom igen året efter. Mine storebrødre boede hos Feld og blev undervist af ham. Og næste år var det min tur til at komme i skole hos Feld i Thyregod præstegård. Det var langt væk hjemmefra, ovre på den jyske hede. Det tænkte jeg ikke så meget over. Men da Feld kom året efter for at tage mig med, kunne jeg Kall udenad og fik det flotteste sølvur!

I Aaret 1789 – uden Tvivl – kom han til at gaae i Skole, hos en til Byen nys ankommen Skoleholder ved Navn Faverskov. … Her skulde han da begynde at lære Latin og Badens Grammatik uden ad, men forstod ikke et Ord deraf, thi den høilærde Præseptor forklarede næsten intet, og gjorde han det, nedstemte han sig dog aldrig til hans Fatteevne. Han spurgte undertiden, hvor Subjektet eller Prædikatet laae i en Sætning, uden at have bibragt ham ringeste Begreb om, hvad det var for Tingester.

Præsten Feld – hos hvem hans ældre Brødre vare, thi jeg var mine Forældres 4de levende Søn – kom i Besøg 1791, og lovede Frederik et Sølv Uhr, hvis han til næste Aar kunde i sine Fritimer lære ovenmeldte Bog. Han lærte den, og da HEr Laurits Feld 1792 kom igjen, havde Frederiks Skolegang hos Faverskov en Ende, og han kom under privat Informasjon hos bemældte jydske Præst.

Nik. Fred. Sev. Grundtvigs udvalgte Skrifter, bind 1, side 14

Nikolai Frederik Grundtvig, malet af C.F. Christensen i 1820. Kopi, Grundtvigs Mindestuer i Udby