Skolepolitisk Udvalg

Skolepolitisk udvalgs opgave er at udbrede kendskabet til Grundtvigs synspunkter i nutidens danske virkelighed gennem oplysningsvirksomhed om kirkelige og folkelige spørgsmål og ved deltagelse i tidens debat om skole-, kirke- og kulturpolitik med det formål at fremme et forpligtende folkeligt fællesskab.

Det arbejder vi med i Skolepolitisk Udvalg lige nu:

 

Laura Lundager Jensen, lektor og valgmenighedspræst, er formand for Skolepolitisk Udvalg. Kontakt på e-mail: luje@phmetropol.dk