Supplerende tekster

De supplerende tekster findes enten som open source på nettet eller er bragt her på siden efter tilladelse fra de enkelte forlag. Skulle der være nogle spørgsmål eller henvendelser ang. ophavsret, kan du ringe til Grundtvigsk Forum på 4193 9000 eller skrive til vartov@vartov.dk

Artikel af Lars Tønder, professor på Institut for Statskundskab: Lars Tønder – Om ideologier generelt og den ideologiske krystalkugle. Redigeret af Anna Andrea Ogstrup Koch, Grundtvigsk Forum, 2019.

Beretning fra den socialdemokratiske Kongres, 1888: Det Socialdemokratiske Arbejderpartis 1888-program. Udgivet af danmarkshistorien.dk, Aarhus Universitet.

Uddrag af Karl Marx & Friedrich Engels: Det Kommunistiske Manifest. Udgivet af Forlaget Oktober. Læs med fordel siderne 14-28(39).

Uddrag af Benito Mussolini: Om den fascistiske lære. “Der Fascismus. Lehre und Grundgesetze”, Rom 1935. Udgivet i  Sevaldsen, Jørgen: Fascismen. Ideologi og begreb, Gyldendal, 1975, side 17-22.

Uddrag af John Stuart Mill: Om Friheden, 1859. Oversat af Jørgen Husted og udgivet af Philosophia, 2017. Læs med fordel kapitel 2 side 31-32(43).

Uddrag af Edmund Burke: Tanker om den franske revolution, 1790, side 242-245. Oversat af Chr. Truelsen og udgivet af Tidehvervs Forlag, 1987.

Det Radikale Venstres partiprogram ved stiftelsen af partiet i 1905. Udgivet af danmarkshistorien.dk, Aarhus Universitet.